خدمات پذیرایی

هتل آپارتمان آروین خدمات پذیرایی به صورت زیر می باشد.

خدمات پذیرایی هتل آپارتمان آروین  به شرح ذیل میباشد.
صبحانه: بوفه
نهار؛ ۸ نوع غذای انتخابی
شام؛ ۸ نوع غذای انتخابی

منوی انتخابی غذا

منوی آزاد

غذاطعام
چلو ماهیچه مخصوص سرخ شدهرُز مع قوزی
چلو گوشت مخصوص سرخ شدهرُز مَع مرق لحم
چلو کباب برگ سوپر ممتازی مشهدرُز مَع تکه لحم مخصوص
چلوکباب برگ مخصوصرُز مَع تکه لحم مخصوص
چلو کباب سلطانیرُز مَع تکه لحم و کباب لحم
چلو کباب بختیاریرُز مَع تکه لحم و تکه دجاچ
چلو کباب برگرُز مع تکه لحم
چلو ماهیرُزمعَ سمعک
چلو کباب لقمهرُز مع کباب لحم
چلو جوجه با استخوان ( پاچین )شیش طاووق با لعظم
چلو جوجه کباب ( بدون استخوان )رُز مع کباب دجاج
زرشک پلو با مرغ سرخ شدهرُز مع دجاج مقلی
چلو کباب کوبیدهرُز مع کباب مفروم
چلو خورشت قیمه بادمجانرُز مع مَرِق قیمِه بادمجان
چلو خورشت قرمه سبزیرُز مع مَرق سبزی ( ثالونیه )
چلو خورشت قیمهرُز مع مَرِق قیمِه
خوراک شینسلصدر دجاج کنتاکی بدون رُز
پیتزا مخصوص آروین
پیتزا گوشت و قارچ
پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی
پیتزا سبزیجات

۱۷ دی ۱۳۹۴